Meteen naar de inhoud
Home » Meer informatie

Meer informatie

Ik zoek meer informatie voor…

Voelt u zichzelf wel eens eenzaam?
Heeft u behoefte aan een luisterend oor, regelmatig bezoek of wilt u wel eens in contact komen met anderen?

Wilt u iets betekenen voor de samenleving? Bent u sociaal vaardig en een echt “mensenmens”? En wilt u graag aandacht en steun aan anderen geven?

Bent u zorgprofessional? Present in Vriendschap werkt vaak en nauw samen met professionals in de zorg. Kent u cliënten die dreigen te vereenzamen?

Informatie voor eenzamen

Present in Vriendschap geeft aandacht aan iedereen die zich wel eens eenzaam voelt. Wij bieden een luisterend oor en een goede gesprekspartner. 

Met onze vrijwilligers staan wij klaar voor iedereen die zich wel eens eenzaam voelt of behoefte heeft aan een nieuw contact. Onze vrijwilligers hebben tijd en aandacht die ze graag willen delen. 

Voelt u zich eenzaam?
Present in Vriendschap vindt het belangrijk dat alle mensen in Etten-Leur zich prettig voelen in de maatschappij. Present in Vriendschap helpt en ondersteunt hierbij. Als u zich wel eens eenzaam voelt of behoefte heeft aan een nieuw contact, komen we graag met u in contact. 

Hoe werkt Present in Vriendschap?
Wanneer u zich aanmeldt bij Present in Vriendschap, krijgt u een intakegesprek met een vrijwilliger. Zij zal met u uw vraag, wens en behoefte doorspreken en op basis daarvan een match maken met een van onze presentwerkers (de vrijwilligers). 

Wanneer er een match met een vrijwilliger gevonden is, zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden, om te kijken of er een klik is tussen u en de vrijwilliger.

Informatie voor vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn de belangrijkste schakel voor Present in Vriendschap. Zonder onze vrijwilligers kunnen wij de eenzaamheid niet bestrijden. Daarom is het belangrijk dat de samenleving de handen ineenslaat. Niet alleen professionele hulpverleners, maar iedereen binnen Etten-Leur kan iets betekenen in de strijd tegen eenzaamheid.

Wat doen onze vrijwilligers?
Wij vragen onze vrijwilligers persoonlijke aandacht te bieden aan een presentvrager (degene die zich eenzaam voelt). Wij vragen niets anders dan het zijn van een goede gesprekspartner en het bieden van een luisterend oor. Vaak is dit al voldoende. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het hebben van een goed gesprek
  • Het drinken van een kopje koffie
  • Of het participeren in een gezamenlijke activiteit

Onze vrijwilligers zijn sociaal, staan open voor een nieuw contact, zijn echte “mensenmensen” en vinden het prettig tijd te investeren in een ander. Wij gaan uit van een langdurig contact tussen de vrijwilliger en de presentvrager, zodat een goede vertrouwensband kan ontstaan.

“Met dit werk kunnen we laten zien dat aandacht voor elkaar
van wezenlijk belang is in het leven.”

Ondersteuning aan vrijwilligers
Uiteraard bieden wij de juiste begeleiding ter voorbereiding op het maken van contact met de presentvrager. In bijeenkomsten met alle vrijwilligers behandelen we bijvoorbeeld dilemma’s uit de praktijk.

Naast inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten organiseren we ook jaarlijks een teambuildings middag. Er worden door Etten-Leur Voor Elkaar  diverse cursussen georganiseerd. Deelname is gratis.

Wij vragen een VOG (Verklaring omtrent goed gedrag) aan.

Ik wil graag vrijwilliger worden!
Wanneer u geïnteresseerd bent om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor Present in Vriendschap, kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier, per e-mail of telefonisch.  Wij nemen vervolgens contact met u op. Wij nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek. 

Wij werken met een vrijwilligersovereenkomst en u bent automatisch verzekerd (wettelijke aansprakelijkheid) via de Vrijwilligersverzekering van de gemeente Etten-Leur.

Informatie voor professionals

Voor Present in Vriendschap zijn intermediairen en professionals in de zorg van groot belang. Zij zijn belangrijke schakels tussen de presentvragers (mensen die -dreigen te- vereenzamen) in Etten-Leur.
Denk hierbij onder andere aan een WMO medewerkers, wijkwerkers, wijkzusters, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers, GGZ-Medewerkers maar bijvoorbeeld ook jeugdprofessionals. Met name deze intermediairen zijn belangrijk bij het contact leggen met mensen die (dreigen te) vereenzamen.

U bent intermediair of professional
Present in Vriendschap is er voor iedereen in Etten-Leur die zich (mogelijk) eenzaam voelt. Wij zullen in gesprek gaan met de presentvrager en brengt hem of haar met een vrijwilliger in contact.
Wij letten hierbij niet alleen op de beschikbaarheid van de vrijwilliger, maar ook of er de zogeheten “klik” is tussen de presentvrager en vrijwilliger.

Activiteiten met de vrijwilliger
Van een goed gesprek tot nieuwe sociale contacten. Wij vragen de vrijwilliger enkel een luisterend oor te bieden. De vrijwilliger is vrij in het besteden van de tijd met de presentvrager.

Contact met Present in Vriendschap
Denkt u dat Present in Vriendschap iets kan betekenen voor (een van) uw cliënten? Dan komen wij graag met u in contact.