Corona

Nu iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven en geen bezoek mag ontvangen blijven onze vrijwilligers actief. Ze houden op andere manieren contact met hun presentvragers, door te (beeld)bellen, te mailen, via Facetime of Skype.

Present In Vriendschap geeft aandacht door het bieden van een luisterend oor aan de eenzame medemens. Wij staan klaar voor iedereen die een bijdrage vraagt of wil leveren in de strijd tegen eenzaamheid.

EENZAAMHEID

Voelt u zichzelf wel eens eenzaam? Heeft u behoefte aan een luisterend oor, regelmatig bezoek of wilt u wel eens in contact komen met anderen? Klik hier voor meer informatie.

VRIJWILLIGERS

Wilt u iets betekenen voor de samenleving?
Bent u sociaal vaardig en een echt “mensenmens”? En wilt u graag aandacht en steun aan anderen geven? Klik hier voor meer informatie.

PROFESSIONALS

Bent u zorgprofessional? Present in Vriendschap werkt vaak en nauw samen met professionals in de zorg. Kent u cliënten die dreigen te vereenzamen? Klik hier voor meer informatie. 

Bekijk hier de factsheet van de GGD over Present in Vriendschap.