Meteen naar de inhoud
Home » Over ons

Over ons

“Present in vriendschap” is een burgerinitiatief vanuit Stichting Wijkbelang Hooghuis in Etten-Leur en wil een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van het woonservicegebied Etten-Leur centrum. Hoe mooi zou het zijn als alle inwoners in het woonservicegebied op een waardige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Een ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief en vanuit zijn/haar eigen kracht. “Present in Vriendschap” heeft het uitgangspunt om hieraan een bijdrage te leveren door aandacht te geven aan de ander.

Ontstaan

Tijdens de bijeenkomst “Samen werken aan gezond zijn” op 30 september 2014 in het Anbarg in Etten-Leur zijn door de gemeente Etten-Leur en de GGD West-Brabant burgerinitiatieven verzameld ten aanzien de gezondheidsbevordering van de inwoners. Eenzaamheid is daarbij een vaak genoemd probleem door de aanwezige burgers en professionals.

Na de presentatie kwam al snel het contact tot stand tussen de wijkverenigingen van Etten-Leur centrum west, Etten-Leur centrum oost, het Hooghuis enerzijds en Noor Pleging, gezondheidsbevorderaar van de GGD West-Brabant anderzijds. In alle drie de wijken stond eenzaamheid bovenaan de lijst van aan te pakken problemen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een werkgroep geformeerd van vrijwilligers, aangevuld met professionals van GGD West-Brabant (Noor Pleging) en Surplus Welzijn (Leman Citak). De werkgroep werd gevormd door Pauline Jakobs, Mirjam Heijnen, Jan Monden (projectleider), Noor Pleging (voorzitter werkgroep en coördinator) en Leman Citak.

Na een intensief jaar ging het project “Present in Vriendschap” op 30 september 2015 officieel van start.

 

Organisatiegegevens

Stichting Present in Vriendschap
Beverdam 29, 4874KS Etten Leur
Tel: 06 – 19 39 39 73
E-mail: presentinvriendschap@gmail.com

Documentatie
Balans 2023
Jaaroverzicht 2022
Beleidsplan 2022

Bestuur

Voorzitter
Jan Engbers

Secretaris
Wim van Dalen

Bestuurslid
Marianne van Haasteren

Notulist
Anne Koning

Werkgroeplid
Betsie Netten

Werkgroeplid
Karien van Hoekel

Samenwerkingen

Wij danken al onze samenwerkingspartners!