Ga naar de inhoud
Home » Over ons

Over ons

Present in vriendschap” is een burgerinitiatief destijds ontstaan vanuit Stichting Wijkbelang Hooghuis in Etten-Leur.  Zij wil een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van alle inwoners van  Etten-Leur.

Ontstaan

Tijdens de bijeenkomst “Samen werken aan gezond zijn” op 30 september 2014 in het Anbarg in Etten-Leur zijn door de gemeente Etten-Leur en de GGD West-Brabant burgerinitiatieven verzameld ten aanzien de gezondheidsbevordering van de inwoners. Eenzaamheid is daarbij een vaak genoemd probleem door de aanwezige burgers en professionals.

Na de presentatie kwam al snel het contact tot stand tussen de wijkverenigingen van Etten-Leur centrum west, Etten-Leur centrum oost, het Hooghuis enerzijds en Noor Pleging, gezondheidsbevorderaar van de GGD West-Brabant anderzijds. In alle drie de wijken stond eenzaamheid bovenaan de lijst van aan te pakken problemen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een werkgroep geformeerd van vrijwilligers, aangevuld met professionals van GGD West-Brabant (Noor Pleging) en Surplus Welzijn (Leman Citak). De werkgroep werd gevormd door Pauline Jakobs, Mirjam Heijnen, Jan Monden (projectleider), Noor Pleging (voorzitter werkgroep en coördinator) en Leman Citak.

Na een intensief jaar ging het project “Present in Vriendschap” op 30 september 2015 officieel van start.

In 2017 is Present in Vriendschap een stichting geworden, met inmiddels ruim 90 personen die op ons rekenen en ruim 40 vrijwilligers die actief zijn.

In 2018 is Jan Monden de oprichter van Present in Vriendschap overleden. 

De stichting kent een bestuur en een aantal actieve leden die zorg dragen van alle organisatorische zaken.

Organisatiegegevens

Stichting Present in Vriendschap
Beverdam 29, 4874KS Etten Leur
Tel: 06 – 19 39 39 73
E-mail: presentinvriendschap@gmail.com

Documentatie
Balans en rekening 2023
Jaaroverzicht 2023
Beleidsplan 2022

Present in Vriendschap heeft een ANBI-status.

Bestuur

Voorzitter
Jan Engbers

Secretaris
Wim van Dalen

Penningmeester
Sandra de Voogd

Notulist
Anne Koning

Werkgroeplid
Betsie Netten

Werkgroeplid
Karien van Hoeckel

Administratie
Marjon Kruiniger

Vertrouwenspersoon
Quinten van de Roehr

Samenwerkingen

Wij danken al onze samenwerkingspartners!