Present in Vriendschap gaat eenzaamheid te lijf

01-10-2015

ETTEN-LEUR – Met een feestelijke bijeenkomst in het Vogelaarpark in de wijk Hooghuis in Etten-Leur heeft woensdag het officiële startmoment van het burgerinitiatief Present in Vriendschap plaatsgevonden. Niet geheel toevallig was dit tijdstip als startmoment gekozen, namelijk midden in de landelijke Week van de Eenzaamheid. Present in Vriendschap, een initiatief van Jan Monden, gaat de strijd aan tegen eenzaamheid.

Eind 2014 daagde de gemeente Etten-Leur burgers uit om een project in te vullen dat een bijdrage zou leveren aan het welzijn van de Etten-Leurse bevolking. Jan Monden greep deze kans met beide handen aan. Zijn projectplan werd in februari van dit jaar positief ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. Ook sloot het goed aan bij de wens van burgers en mensen in het professionele veld om meer aandacht te hebben voor eenzaamheid.

Naast financiële middelen heeft de gemeente dit burgerinitiatief ook professionele ondersteuning aangeboden. Leman Citek doet dat als wijkwerker van Surplus Welzijn en Noor Pleging als gezondheidsbevorderaar van de GGD West-Brabant. Pleging is tevens voorzitter van de werkgroep Present in Vriendschap. “Deze startbijeenkomst is heel speciaal omdat we heel lang toegewerkt hebben naar dit moment. Voor Jan Monden is dit een droom die uitkomt.” Hij is naast initiatiefnemer en projectleider een van de inmiddels negen zogeheten presentwerkers. Deze vrijwilligers bieden een luisterend oor voor de mensen die dat nodig hebben, zowel jong als oud.

Noor Pleging: “De presentwerker gaat samen met de ‘cliënt’ op zoek naar wat wél goed gaat, geeft een steuntje in de rug en dit alles met een open houding. We hebben de afgelopen maanden al ervaren hoe belangrijk het is om met het wijkteam, de wijkzuster en alle andere professionals goed samen te werken. We hebben elkaar hard nodig bij dit steeds groter wordende maatschappelijke probleem. In het kader van de participatiemaatschappij wordt van ons allemaal verwacht dat we meer aandacht hebben voor elkaar. Dat we elkaar helpen daar waar kan. Vanuit Present in Vriendschap willen we graag deze zienswijze uitdragen.” Uiteindelijk is het de bedoeling om mensen die eenzaamheid ervaren uit hun isolement te krijgen en volwaardig mee te laten doen aan de samenleving.

FOTO PETER HOUTEPEN

Bron: http://internetbode.nl/etten-leur/present-in-vriendschap-gaat-eenzaamheid-te-lijf/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *