Inspiratie

Present in Vriendschap is gebaseerd op het gedachtegoed van de wetenschappelijke theorie van de presentie van Andries Baart.

Andries Baart houdt zich intensief bezig met presentie. Kenmerkend in de presentiefilosofie en de daarbij aansluitende praktijken is de gerichtheid op het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen, met name waar mensen onaanzienlijk, arm, ‘sociaal overbodig’, doodziek of ‘hopeloos’ zijn; de professionele inzet van presentiebeoefenende geestelijk verzorgers en andere mensgerichte beroepskrachten uit de brede sector van zorg, welzijn, verpleging en dienstverlening staat in het kader van menselijke bewogenheid en liefdevolle bekommernis. Daarmee onderscheidt de presentie zich bewust en scherp van wat momenteel de hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde zorgverlening. De inzet van de presentiebeoefening is de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid. Deze oriëntatie heeft diepe wortels in het christelijke, en met name katholieke sociale denken en de katholieke moraaltheologie. Maar ook daarbuiten, zeker ook in de humanistische traditie, zijn daartoe sterke aanzetten te vinden. De presentiebeoefening richt zich op professionals (in en buiten de kerken en levensbeschouwelijke organisaties) maar zeker ook op vrijwillig(st)ers.

(Voor een  meer uitgewerkte maar nog altijd beknopte beschrijving zij verwezen naar www.presentie.nl).

Themanummer eenzaamheid "Van Mens tot Mens"

Humanitas geeft regelmatig themanummers Van Mens tot Mens uit . Onlangs is het themanummer eenzaamheid verschenen. Een nummer met vele artikelen en verhalen over eenzaamheid. Mooi vorm gegeven en inspirerend om te lezen!