Ontstaan

Ontstaan Present in Vriendschap

Tijdens de bijeenkomst “Samen werken aan gezond zijn” op 30 september 2014 in het Anbarg in Etten-Leur zijn door de gemeente Etten-Leur en de GGD West-Brabant burgerinitiatieven verzameld ten aanzien de gezondheidsbevordering van de inwoners. Eenzaamheid is daarbij een vaak genoemd probleem door de aanwezige burgers en professionals.

Na de presentatie kwam al snel het contact tot stand tussen de wijkverenigingen van Etten-Leur centrum west, Etten-Leur centrum oost, het Hooghuis enerzijds en Noor Pleging, gezondheidsbevorderaar van de GGD West-Brabant anderzijds. In alle drie de wijken stond eenzaamheid bovenaan de lijst van aan te pakken problemen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een werkgroep geformeerd van vrijwilligers, aangevuld met professionals van GGD West-Brabant (Noor Pleging) en Surplus Welzijn (Leman Citak). De werkgroep werd gevormd door Pauline Jakobs, Mirjam Heijnen, Jan Monden (projectleider), Noor Pleging (voorzitter werkgroep en coördinator) en Leman Citak.

Na een intensief jaar ging het project “Present in Vriendschap” op 30 september 2015 officieel van start.

Present in Vriendschap is gebaseerd op het gedachtegoed van de wetenschappelijke theorie van de presentie van Andries Baart.