Bestuur

(onbezoldigd)

Stichting Present in Vriendschap
Wijkcentrum De Vleer
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Marianne Hultermans

Penningmeester

Jan Engbers

Bestuursleden

Wil Eggenkamp & Wim van Dalen