Over Present In Vriendschap

“Present in vriendschap” is een burgerinitiatief vanuit Stichting Wijkbelang Hooghuis in Etten-Leur en wil een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van het woonservicegebied Etten-Leur centrum. Hoe mooi zou het zijn als alle inwoners in het woonservicegebied op een waardige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Een ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief en vanuit zijn/haar eigen kracht. “Present in Vriendschap” heeft het uitgangspunt om hieraan een bijdrage te leveren door aandacht te geven aan de ander.