Drukke agenda ‘Present in Vriendschap’

28-11-2016

ETTEN-LEUR – De laatste maanden heeft “Present in Vriendschap” een drukke agenda afgewerkt. De presentwerkers gaan regelmatig op bezoek bij de vele presentvragers. Er komen steeds meer verzoeken en aanmeldingen van presentvragers binnen.

Dat noopt tot terughoudendheid met betrekking tot groei van het aantal presentvragers. En dat is erg jammer. Er is zo’n grote vraag naar bezoek van presentwerkers dat er een wachtlijst van presentvragers is ontstaan, die gestaag groeit. Het is inmiddels een belangrijk thema geworden tijdens de vele aanvragen om een presentatie over eenzaamheid en over het veldwerk van de presentwerkers te geven. Regelmatig komen daartoe verzoeken binnen van organisaties in en buiten Etten-Leur. Onder andere van wijkverenigingen, buurtschappen, vrijwilligersorganisaties, van B&W. raadsleden en ambtenaren van de gemeente Etten-Leur. Ook de GGD-West-Brabant heeft reeds meerdere verzoeken gedaan om tijdens, door hen georganiseerde, bijeenkomsten, presentaties te verzorgen. Ook zijn er verschillende activiteiten voor zowel presentvragers als presentwerkers. Ze trekken vaak samen op. Onder andere in samenwerking met De Achtertuin van Lian Baremans aan de Hilsebaan 108. Onlangs werd een zeer geslaagde huifkartocht georganiseerd. Ook mochten we een aantal presentvragers en -werkers gratis entreekaarten aanbieden voor het circus dat op 3 januari plaats vindt in Etten-Leur. Spontaan is inmiddels een nauwere samenwerking ontstaan met de H. Mariaparochie. In het weekend van 12 november stond het thema barmhartigheid in de liturgievieringen centraal. In de Lambertuskerk werd na de viering een diaconaal/sociale markt gehouden waar een aantal zorg- en dienst verlenende organisaties informatie konden geven aan belangstellenden. Alles stond in het teken van “Omzien naar elkaar.

Donkere tijd
Omzien naar elkaar is juist in deze donkere tijd van het jaar van groot belang. Zonder dat we er echt erg in hebben is juist deze tijd voor en tijdens de feestdagen erg zwaar voor alleenstaande en eenzame medeburgers. In de loop van het jaar hebben familie, vrienden en buren nog weleens tijd om een bakje koffie te komen drinken. Of een presentwerker die regelmatig op bezoek komt. Maar in de decembermaand is er al zoveel te doen op allerlei vlak dat het kopje koffie er bij in schiet, terwijl de ander vaak smacht naar gezelschap, aandacht en een fijne huiselijke sfeer.

Vrijwilligers
Net als vele andere organisaties die aangewezen zijn op vrijwilligers voor de uitvoering van hun doelstellingen kampt ook “Present in Vriendschap” met een tekort aan veldwerkers. Uit de vele reacties van vrijwilligers blijk dat het vrijwilligerswerk wel wat tijd vergt maar ook een grote voldoening geeft. Het is heel verrijkend. Je werkt in een leuk team. Vaak zie ook leuke relaties ontstaan tussen vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en de mensen waarvoor zij zich inzetten.

Teambuilding
Binnen “Present in Vriendschap” wordt ook ruime aandacht besteed aan teambuilding, toerusting en deskundigheidbevordering door professionals. “Present in Vriendschap” is te bereiken via tel. 06-19393973 en presentinvriendschap@gmail.com.

 

Bron: http://internetbode.nl/etten-leur/drukke-agenda-present-in-vriendschap/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *