ANBI-status

Naam instelling:
Stichting Present In Vriendschap

RSIN/fiscaal nummer:

Adres:
Kraanvogel 22, 4872 SB Etten-Leur

Doelstelling:
Stichting Present in Vriendschap heeft als doel om eenzaamheid of isolement in de gemeente Etten-Leur te voorkomen en/of te bestrijden en om bij te dragen aan het welzijn, welbevinden en geluk van de inwoners van de gemeente.

Present in Vriendschap geeft daarom aandacht en ondersteuning aan mensen die vereenzamen en/of die beperkt zijn in hun functioneren door hun situatie.

Present in Vriendschap doet dat door vrijwilligers (presentwerkers) in contact te brengen met deze medeburgers (presentvragers). De vrijwilligers zetten zich in om de presentvragers met elkaar en met anderen in contact te brengen en op die manier vereenzaming en/of isolement te voorkomen. Presen in Vriendschap is gebaseerd op het gedachtegoed van de wetenschappelijke theorie van de presentie van Andries Baart.

Present in Vriendschap is een burgerinitiatief (2014) in Etten-Leur van Mirjam Heijnen, Pauline Jacobs en Jan Monden uit Etten-Leur en van Noor Pleging uit Breda en vraagt aan alle burgers in onze gemeente om met elkaar het benoemde doel te helpen verwezenlijken.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Functie bestuurders:
Voorzitter: Jan Meeuwisse

Secretaris: Marianne Hultermans
Penningmeester: Jan Engbers

Het beloningsbeleid:

Verslag activiteiten: